RAY Neutralizer

 

Technologie en snelle communicatie maken een groot deel uit van onze maatschappij en zorgen voor grote vooruitgang op het vlak van comfort en veiligheid, niet in het minst in de gezondheidszorg, zowel in de diagnostiek als de therapeutische en chirurgische mogelijkheden. Deze evolutie veroorzaakt echter ook een sterke toename van de intensiteit en het spectrum van (niet – natuurlijke) straling op veel organismen en cellen (menselijk, dierlijk, plantaardig).  Er zijn diverse onderzoeken gevoerd naar de potentiële gevolgen van deze evolutie waarbij omwille van de complexiteit van de biomedische wetenschap zowel gekeken wordt naar onderzoek in vitro, in vivo of epidemiologisch – statistisch onderzoek.

Testen met de nieuwe elektronische auto’s verwijzen naar een grote fysieke belasting, vooral ter hoogte van hersenen.

Elektrische en magnetische velden beïnvloeden de hormoonhuishouding van mens en dier. Het hormoon melatonine dat in de epifyse gemaakt wordt is hiervoor verantwoordelijk. Gewoonlijk wordt bij de mens ‘s nachts  een verhoging van de melatoninespiegel bereikt. Elektrische en in het bijzonder magnetische velden bij het hoofd tijdens de nachtrust, verminderen de melatonine productie. Dit is een veelvoudig bewezen effect dat door onderzoek is aangetoond door metingen rond nabijheid van hoogspanningsmasten en door de effecten van elektrische apparatuur die dicht bij het hoofd gebruikt wordt. De werking op de gezondheid van het nachtelijke melatoninetekort kan veelvoudig zijn.

Mogelijke gezondheidsklachten zijn:

 •  verstoring van bioritme en slaap
 • vermoeidheid
 • depressie
 • verstoring van de immuniteit
 • Verminderde weerstand tegen kanker

Bron: http://www.electroscopie.nl

 

Toename van frequenties na de industriële revolutie:

Omdat straling niet zichtbaar is, omdat bij metingen de frequenties vaak zo laag zijn, worden in allerlei onderzoeken en testen vaak beweerd dat de verschillende stralingen volkomen onschadelijk zijn.

Er wordt echter zelden of nooit rekening gehouden met het feit dat wij continu blootgesteld worden, zij het vaak in kleine hoeveelheden, aan een grote verscheidenheid aan straling. Het is de cumulatie van deze verschillende stralingen die uiteindelijk gaat zorgen voor uitputting van ons systeem.

Door de continue verdediging en aanpassing van ons lichaam aan deze verschillen stralenfrequenties, raakt uiteindelijk het lichaam uitgeput. Vooral het immuunsysteem moet hierin zoveel energie steken dat dit in de problemen komt. Dit kan resulteren in een zeer brede waaier van uiteenlopende klachten.

RAY neutralizer is een product dat de werking van de stralen neutraliseert op het gebied dat zij de gezondheid zouden kunnen schade toebrengen. De stralen behouden dus hun normale werking waarvoor ze bedoeld zijn, maar gaan hun verstorende kracht op het niveau van de lichaamscellen verliezen.

In een straal van ongeveer 12 m rond een flesje van 100 ml worden alle tot nu gekende negatieve bijwerkingen voor de mens, uit de inkomende straling geneutraliseerd.

Door observatie en intensief zoekwerk is de samensteller van het product erin geslaagd om een product op de markt te brengen dat de stralen niet afbreekt maar hun werking voor de menselijke cel gedeeltelijk neutraliseert, zodat de negatieve invloed van de verschillende stralen binnen aanvaardbare perken gehouden worden.

SAMENSTELLING

 • Energetische middelen
  Onder andere:
  Electricitas
  Eleutherococcus
  Magnetis Polis Arcticus
  Magnetis Polis Australis
 • Adaptogene kruiden zoals Ashwagandha, Ginseng, Rhodiola…
 • Bokashi bacteriën
 • EM-X keramisch poeder, EM-X gold
 • Hypertoon zeewater

Corrigens ad 100%

GEBRUIK

 • 1 flesje van 100 ml op inkomende elektriciteitsmeter,
 • 1 flesje van 100 ml op inkomende gasmeter
 • 1 flesje van 100 ml op inkomende watermeter
 • 1 flesje van 100 ml naast internetmodem en eventueel 1 flesje naast PC

Dit volstaat in de meeste woningen voor het neutraliseren van binnenkomende straling en gedeeltelijk ook voor elektrosmog. Bij vermoeden omtrent de aanwezigheid van wateraders en/of aardstralen, kan je best persoonlijk contact opnemen voor meer informatie.

In de auto: 1 flesje van 100 ml in het handschoenenkastje en 1 flesje van 100 ml in elke deur (vooraan in de wagen)

In de handtas: 1 flesje van 30 ml

In je broekzak: 1 flesje van 5 ml